Anh da đen may mắn chén luôn vợ của đồng nghiệp, lịa. Cả hai nói với nhau mấy câu thì một gã từ từ bước đến chỗ Vy, Vợ thấy đồng nghiệp chồng chim to nên gạ gẫm trong khi gã còn lại cứ đưa đầu ngó láo liên xung quanh. Vy lúc này giật nảy mình khi thấy một trong hai gã hàng rong tiến lại gần mình, cô nói vào trong chiếc phone nãy giờ vẫn để: – Trời ơi… anh ơi… hắn ta lại kìa… làm sao đây… Giọng Vy có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng trái lại bên đầu dây bên kia chỉ còn tiếng gió rồi sau đó là tiếng máy “tút tút”. Té ra Vy.