Anh nhân viên massage gạ địt luôn vợ của khách hàng, về chỗ cháu còn các cô chia ra ở hai phòng khách sạn vậy? Tôi thấy rõ sự ngần ngừ khi các cô quay sang nhìn nhau, rồi cô Hằng cũng quyết định. – Thôi… Hay là thế này đi. Hai chú ở một phòng, cô và cô Nguyệt lấy một phòng. Còn cô Hồng về chỗ cháu. Tôi hơi cũng hơi ngần ngừ, Chồng cho vợ đi massage ai ngờ vợ bị địt tơi bời quay sang nhìn cô Hồng dò hỏi. Cô Hồng nghĩ một chút rồi nói. – Vậy quyết định như vậy đi. Sau khi đưa các cô đi nhận phòng, tôi và cô Hồng cùng thong thả.