Bố chồng lén lút địt con dâu Maiyuki Ito lồn hồng , người, khó bảo toàn không có mấy người đối với ủy ban huyện bất mãn mà có chủ tâm quấy rối, bỏ phiếu trắng còn dễ nói, nếu như phản đối, như vậy sẽ khiến lần cuộc bầu cử rất bị động. – Bí thư Trịnh đưa cho tôi áp lực rất lớn đấy. Sau cuộc họp, Cha chồng sung sướng đụ vào lồn vợ của con trai Maiyuki Ito mông đẹp Trọng Hải và Đinh Đức Vinh hai người sóng vai ra khỏi tòa nhà của huyện ủy, Đinh Đức Vinh nửa đùa nửa thật nói. – Chủ nhiệm Đinh, ông nói như thế, tôi cũng ngại lắm, bởi vì tất cả mọi người đều phải là nhất trí thì mới ổn, nhưng đại biểu nhân dân toàn