Bố vừa mất con trai đã chén dì ghẻ Suzu Honjo dâm đãng , Kim Dương Thảo Vương đã tiến vào trong máu huyết của Chu Hằng, hòa làm một thể với hắn, quả thật là cải tạo hoàn toàn mà. Hiện tại Chu Hằng có thể nói là ngàn trận không ngã, cho dù là bị móc sạch, chủ cần nghỉ ngơi một chút là lại có sức chiến đấu tiếp. Đấu sức bền với hắn, nhất định phải thua! Cho dù An Ngọc Mị đã tiến vào Sơ Phân Cảnh cũng vô dụng, Bố vừa mất con trai đã chén dì ghẻ Suzu Honjo mông to chuyện nam nữ là hưởng thụ cả hai mặt từ thân