Bú lồn vợ của nhân viên Ichika Matsumoto ngọt nước, hình như bửa trước dô sát góc trong ngồi chờ tới khoảng 11h40 tụi nó mới tới, Bú lồn vợ của nhân viên Ichika Matsumoto ngọt nước 5 chiếc 10 thằng 4 thằng bước tới ngồi xuống bàn mấy thằng kia đứng ngay chỗ đậu xe chắc để đoạn hậu. Gặp nhau nhưng tôi không thấy con Dung đâu, tôi cau mày hỏi: – Con Dung đâu? – Ở gần đây thôi. – Đem nó lại đây rồi tính. – Mày đưa đủ tiền đây tao xé giấy nợ ngay tại chỗ rồi thì nó muốn đi đâu đi, mày lo gì? – Tôi cười: Muốn có tiền thì xách.