Cho vợ đẹp đi làm thư ký nên mọc sừng, đã nghe tiếng bước chân thình thịch, rồi tiếp tục là giọng ai đó rất lớn: – Ai đó! Ăn trộm phải không? Đứng lại đó! Vy không nhận ra giọng nói gấp gáp kia là của ai, cô chỉ biết là sợ lắm. Cô quay đầu bỏ chạy. Con chó beggie thấy Vy đi đâu, nó đi theo đó, vừa đi vừa cản bước của cô, Chồng không địt nên vợ cho bạn chồng địt luôn vừa sủa vang nữa. Vy đến là muốn khóc với con vật này luôn. Cô đứng lừng khừng chừng ít lâu thì quay lại thấy có bóng người đang chạy gấp về phía.