Chồng phải bán vợ mình để trả nợ vì phá sản, nới chằng chịt. Bố mẹ Quang đã về hưu, kinh tế eo hẹp, chính vì vậy thằng Quang chọn học Đại học CSND. Nhà nó vắng hoe, không ai ở nhà. Mấy thằng chia nhau sang hỏi hàng xóm, mới biết mẹ nó bị tai biến đang cấp cứu tại Bệnh viện. Sau khi bàn bạc, thằng Minh sẽ một mình đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình, Chồng phải bán vợ mình để trả nợ vì phá sản sau đó báo lại cho cả bọn để tính toán hỗ trợ tránh thằng Quang ngại sẽ từ chối. Tôi chở thằng Trí về nhà nó để thay lại ống bô.