Cô giáo xa chồng cho học sinh địt để thỏa mãn, nhà vệ sinh rất sạch, Cô giáo xa chồng cho học sinh địt để thỏa mãn Phụng nằm ngữa ra rồi nói Vy: – Vậy giờ em cưỡi anh nhé! Hôm qua em làm đã lắm… anh ‘ghiền’ rồi đó. – Sao hôm qua anh không nói vậy, còn bảo em không làm anh “ra” nổi nữa… – Vy nói vậy thôi chứ cũng từ từ đi xuống rờ rẫm lại chỗ dương vật đang chĩa lên trời của Phụng. Phụng nằm ngữa nhìn cái dáng uyển chuyển trần truồng của Vy mà đáp lại: – Thì nói là nói vậy thôi… chứ hôm qua nếu em không mệt mà dừng.