Đang dận vợ thì được chén chị đối tác Mizuki Yayoi vú to , đang phát ra. Ngay lập tức, từ một vạn tầng Vực… số lượng liền bị Quy Tắc Chi Lực ảnh hưởng theo ý niệm của Thánh Linh Thiên Vận, Những lần lên đỉnh cùng em nhân viên Mizuki Yayoi khát tình một hơi gia tăng gấp ba lần. Ba vạn tầng Vực. RĂNG RẮC. Thế của Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên đều tan rã. PHỐC! Hai nàng môi phun máu tươi, toàn thân như diều đứt dây bay ngược trở về. “Sư phụ, tổ tông…” Huyết Chiêu Dương cùng Lôi Giai Nghi bay đến đón đỡ kịp thời, mặt đẹp tràn ngập lo lắng. Hai nữ nhân bị đẩy lùi, Lạc Nam lập tức trở thành con mồi duy nhất bị ba