Đi làm về mệt nhưng được chén vợ hàng xóm Momo Sakura lồn hồng , “Đi! Đến Vạn Mộc Giáo và Thất Hồn Thế Gia.” Lạc Nam nhàn nhạt nói tiếp. Năm đó khi Thổ Hành Tông vây đánh hắn, đã nhờ đến hai cường giả xen vào. Một người là Đại Trưởng Lão của Vạn Mộc Giáo – Diệp Mộc Chí Tôn, một người là gia chủ của Thất Hồn Thế Gia – Thất Hồn Diệm. Mà hai kẻ này cũng rất ra sức, Sung sướng địt nát lồn vợ hàng xóm Momo Sakura khát tình chỉ hận không thể làm thịt hắn càng sớm càng tốt. Lạc Nam cảm thấy luyện Diệp Mộc Chí Tôn làm Cương Thi, luyện Thất Hồn Diệm làm U Hồn Nô sẽ rất tốt. Huyết Chiêu Dương không nói lời nào, chỉ lặng lẽ