Em vợ dâm dục chiều chuộng anh rể, Ngồi làm chat với em mà con cu tôi căng cứng vì sắp được khai phá thêm 1 cái lồn lạ. Thế đéo nào hôm đó bận sấp mặt với khách hàng nên hết giờ làm rồi mà vẫn chưa xong việc, Em vợ dâm dục chiều chuộng anh rể kệ mẹ khách, tôi bàn giao cho nhân viên và đi về với con cu dựng ngược.