Học sinh cưa đổ luôn cô giáo chủ nhiệm và cái kết người em à? Công lúc này mới nói: – Mấy hôm nay có việc giờ mới rủ được Hạnh đấy! Tôi cười quay sang Hạnh bảo: – Tưởng không có Công thì có người khác chứ nhỉ. Đâu thiếu Hạnh nhỉ. Hạnh lúc này mới ngồi dậy bảo: – Thiếu thì không thiếu nhưng mà em phải đi học nên không có thời gian đi đâu ấy. Hôm nay mới được thỏa mãn. Thằng Công quay sang trêu Hạnh: – Thỏa mãn em như vậy mà chị Hằng về biết thì chỉ có mà thịt em thôi đấy biết chưa..