Lấp đầy khoảng trống cho vợ cấp dưới Mary Tachibana thèm cặc , người làm bảo vệ cũng hay quá ha. Lo nhậu nhẹt cho cố… rồi quay ra ngủ quảnh càng… cửa nẻo không thèm đóng lại luôn… bữa nào ăn trộm nó lấy hết cho biết… Lực và Quang nghe thế cùng cười. Quang đáp: – Tết nhất mà chị… thông cảm đi… với lại anh Lực mới vào làm… phải đãi ảnh chứ! Nói xong Quang chợt nhớ ra chuyện gì, Xuất tinh vào lồn vợ đồng nghiệp Mary Tachibana vắng chồng lại tiếp: – Ủa… vậy nãy cửa chưa khóa luôn hả chị? Phương gật đầu. Quang nhìn Lực rồi vỗ đùi: – Mấy cha kia thiệt tình… đã dặn vậy rồi mà… Lực nói thêm: – Mẹ… mày nói hay quá… quắc cần