Mối tình ngang trai cùng chị của bạn gái Yuri Honma lồn đẹp , song, như vậy chỉ cần một quyền đánh xuống, dưới lực lượng tuyệt đối nghiền ép, một chút quyền phong cũng có thể đánh Ngân Nhân thành mảnh vụn! Nhưng mấu chốt là hắn không phải! Trên thực tế, lực lượng của Ngân Nhân này vẫn căn cứ cảnh giới của hắn mà điều chỉnh, Phim sex đụ lút cán chị của bạn gái Yuri Honma thèm cặc bằng không buông ra đánh một trận, ai nghiền ép ai còn chưa biết! Oong, tế ra đoạn kiếm màu đen, Chu Hằng thi triển Phi Bộc Kiếm Pháp.