Mối tình thời đi học cùng cô bạn thân Mei Satsuki dâm đãng , tối sầm mặt, có người rủa rủi như vậy sao? – Tiểu huynh đệ, Mối tình thời đi học cùng cô bạn học Mei Satsuki mông đẹp chỗ lão phu có 4 tấm phù trừ tà, dán lên người bảo đảm bách tà bất xâm! Lão già đáng khinh thần thần bí bí lấy ra 4 tấm phù lục, vẻ mặt còn có chút không nỡ. – Thế nào, mỗi tấm chỉ cần năm vạn linh thạch! Trong lòng Chu Hằng chợt nghiêm lại, 4 tấm phù lục vừa vặn 20 vạn linh thạch, vừa vặn sỗ lượng hắn lấy được từ chỗ Nhạc Hổ, lão nhân này