Những lần ăn vụng sung sướng cùng vợ sếp Akari Tsumugi vắng chồng , vợ chồng Triệu Phàm.. Dương Xảo Ngọc dưỡng thành một thói quen khi còn sống ở trên thành phố, đó chính là ngủ trần, lúc mới bắt đầu về thôn Lệ Viên, Dương Xảo Ngọc không dám ngủ theo thói quen, Vô tình được sướng cùng vợ đồng nghiệp Akari Tsumugi vắng chồng nhưng về sau khi đã quen thuộc vùng đất này, cứ mặc quần áo thì lại không ngủ được, vì vậy cứ như thế mỗi khi ngủ thì cô lột sạch quần áo ra chỉ chừa lại mỗi cái quần lót nhỏ bé… “ Cạch…” Một tiếng khô khốc thật nhỏ, tay nghề ăn trộm thuở xưa của Đinh Nhị Cẩu đến lúc phát huy tác dụng, chẳng làm khó hắn