Nữ cảnh sát bị tội phạm bắt cóc và hiếp dâm, chuyện hôm qua lúc anh về nào. Hôm qua làm thêm mấy cái nữa! Hằng nghênh nghênh cái mặt rồi câng câng lên bảo: – Ờ! Em ứ nói đấy cho chết, Nữ cảnh sát xinh đẹp bị xã hội đen hiếp dâm tập thể ai bảo về cơ! – Thôi kể cho anh nghe nào. Tối hôm qua làm thêm mấy cái nữa? Nhìn mặt hồng rực lên thế này anh đoán chắc phải ba bốn cái nữa chứ chẳng chơi! – Khiếp! Sức đâu mà ba bốn cái nữa! – Biết đâu được đấy! Hằng cười khì khì rồi cả hai ngồi xuống ghế Hằng kể: – Hôm qua anh về.