Sếp già check hàng nữ thư ký Jinguuji Nao ngọt nước , này, ai cũng không dám gây hấn đâu. Hoắc Lữ Mậu không phải người ngu, đúng ra ông ta muốn xóa sạch hình ảnh trên camera, nhưng vì có mấy người cảnh sát đi theo dù là người của đồn côn an Thành Quan, nhưng ông ta vẫn không tin được những người này, Sếp già nứng cặc địt luôn nữ thư ký Jinguuji Nao thèm cặc vì thế nên đành mặc kệ. – Hoắc Lữ Mậu, ông vừa từ thị trấn đến nội thành trong huyện, có thể còn chưa biết nguyên tắc của tôi, Trịnh Tam Gia cho tới bây giờ lời nói một là một không có hai, ông là người xử lý cho nên phải xử lý, không muốn làm cũng