Tag: CAWD-447

Thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh Itou Mayuki nhiều nước

Thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh Itou Mayuki nhiều nước , thần bí giữa hai chân cô, còn bàn tay Phó Phẩm Ngàn vẫn để nguyên vị trí cũ, mặc dù không thể ngăn cản hắn tiến thêm một bước xâm lược, nhưng cũng có thể làm trì trệ động tác của hắn, Thầy giáo cưỡng ép địt nữ sinh Itou Mayuki nứng lồn vì vậy tạo thành một cảnh tượng ỡm ờ mập mờ. Từ sâu trong nội tâm Phó Phẩm Ngàn vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện xảy ra quá nhanh chóng như thế này nên khiến cho hai chân cô kẹp lại với nhau thật chặc, với ý đồ giảm bớt bàn tay kia của hắn trùng kích.. – Ưm…. Phó Phẩm Ngàn thẹn thùng một tiếng ưm, nhẹ giọng