Tag: DASD-792

Giải tỏa ham muốn cùng chị vợ Akari Mitani vắng chồng

Giải tỏa ham muốn cùng chị vợ Akari Mitani vắng chồng , Đằng Dật một tay chụp lấy, tay trái vẫn không ngừng dùng chưởng oanh kích tới Chu Hằng, tay phải lại quơ trường đao chém tới Chu Hằng. Đao khí tung hoành, diễn hóa thành thực chất, tạo thành một thanh trường đao, Thanh niên số hưởng được chén chị vợ Akari Mitani lồn múp giống như vạn mũi tên bắn một lượt bổ tới Chu Hằng. – Pháp khí! Mọi người ai cũng cả kinh kêu lên, chỉ có pháp khí mới có thể cất chứa trong không gian đan điền, mà pháp khí lại có thể gia