Tag: DASD-863

Con dâu nứng lồn xúc luôn bố chồng Riho Fujimori lồn đẹp

Con dâu nứng lồn xúc luôn bố chồng Riho Fujimori lồn đẹp , không có được không gian đan điền gấp tám lần thường nhân, hiện tại hắn nhiều lắm cũng chỉ vận chuyển ra hoa sen ba màu mà thôi. Sơ Phân Cảnh tạm thời còn có chút xa, tuy nhiên ý nghĩ Chu Hằng kỳ lạ, đưa tử hỏa cũng thêm vào Ngũ Hành Liên Hoa Phá! Dùng tử hỏa là thân cây, dùng bốn loại linh khí đối lập là cánh hoa, Mẹ chồng đi vắng con dâu gạ địt cha chồng Riho Fujimori vắng chồng tạo thành một đóa hoa sen bốn màu mới, nhưng lại có thể nói là hoa sen năm màu, uy