Tag: Erina Oka

Thầy giáo già số hưởng đưa em nữ sinh vào đời

Thầy giáo già số hưởng đưa em nữ sinh vào đời, rên. Phụng đứng ngoài nhìn cảnh Roy đụ Vy mà lắc đầu lè lưỡi. Cái bọn da đen này có nhiều sở thích quả là quái lạ, lồn Vy còn ngon gần chết, có cơ hội chơi lại không chơi, cứ đâm cặc vào “thông đít”. Thấy hắn ta chơi Vy vậy, Phụng cũng hơi thoáng giựt mình, anh chàng nghĩ thằng bạn mình thích “thông đít” dám chừng bữa nào tốt trời hắn ta vui vui đòi ‘thông’ cả Phụng luôn, Nữ sinh mới lớn ăn mặc hở hang gạ gẫm thầy giáo già lúc đó chắc chết quá. Phụng thầm quyết định chắc từ đây sẽ không quá thân thiết với.