Tag: JUL-568

Kế hoạch địt tập thể vợ hàng xóm Jinguuji Nao dâm đãng

Kế hoạch địt tập thể vợ hàng xóm Jinguuji Nao dâm đãng , nhiên hóa huyết giết thành cuồng, có được chiến lực viễn siêu Tụ Linh tam trọng thiên sơ kỳ bình thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh Tụ Linh tam trọng thiên đỉnh phong thôi. Nếu Chu Hằng đạt tới Tụ Linh nhị trọng thiên, có thể đánh giết Lưu Hoàng cũng không lạ. Ly kỳ là, Kế hoạch địt tập thể vợ hàng xóm Jinguuji Nao vắng chồng tiểu tử này vẻn vẹn chỉ hơn hai tháng liền từ Tụ Linh nhất trọng thiên tăng lên đến Tụ Linh nhị trọng thiên! Tốc độ