Tag: KIRE-030

Giả vờ biết massage để địt gái đã có chồng Akane Soma mông đẹp

Giả vờ biết massage để địt gái đã có chồng Akane Soma mông đẹp , phá được một trọng thiên! Chu Hằng dẫn theo An Ngọc Mị rời Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, về phần Lâm Phức Hương còn phải ở lại bên trong, sẽ lập tức rời khỏi di tích, tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật pháp khí không gian có thể chứa được vật sống. Thừa dịp còn một ngày, Massage kích dục cho vợ sếp Akane Soma nứng lồn Chu Hằng vừa chờ đợi Cổ Tư đến tụ hợp, vừa cân nhắc Ngũ Hành Liên Hoa Phá. Hiện tại hắn đã có đầy đủ lực lượng thi triển Ngũ Hành