Tag: Nao Wakana

Cái kết sung sướng cho mẹ kế khi nhìn cặc con chồng

Cái kết sung sướng cho mẹ kế khi nhìn cặc con chồng, gã còn ngủ, Con trai giúp đỡ bà mẹ kế thiếu thốn tình dục nhưng Vy phải làm sao đây, hai gã mà dậy thì sẽ bắt cô đi mất. Vy đang hoảng thì chợt lại nghe con beggie sủa. Lần này nó vừa sủa vừa đi lùi ra phía vườn sau. Vy chẳng hiểu ý nó nhưng cô tò mò bước đi theo. Vườn sau của nhà Vũ có mấy gốc điều to, cây cối khá rậm rạp. Con chó lủi lủi đi Vy phải lần lần đi theo cũng mệt. Vy chạy theo con chó sâu trong vườn sau thì gặp một hàng rào kẽm gai thưa thớt. Chỗ.