Tag: Ootsuki Hibiki

Vào nhà nghỉ cùng người yêu cũ Ootsuki Hibiki nõn nà

Vào nhà nghỉ cùng người yêu cũ Ootsuki Hibiki nõn nà , cả bọn về theo tránh tình cảnh đứng giữa đồng bò như những con bù nhìn thứ thiệt. Ấy thế mà kể cả khi đã về đến nhà nội, tôi vẫn chưa xong chuyện. Nội tôi nổi tiếng là người rất tinh tường thời còn trẻ, ngay cả khi già danh hiệu đó vẫn chẳng lung lây chút nào. Khi còn nhỏ tôi sợ nhất là những lần trốn đi đánh nhau bị nội phát hiện được, những lần đó tôi đều bị ăn đòn miệt mài đến phát tợm. Và cả bây giờ cũng vậy, Vào nhà nghỉ cùng cô bạn học Ootsuki Hibiki thiếu thốn nếu bị nội phạt hiện được tôi sinh sự với người ta, dù có được cưng như thế nào tôi