Tag: SSIS-574

Ông già số hưởng được thịt em hàng xóm Riri Nanatsumori thèm cặc

Ông già số hưởng được thịt em hàng xóm Riri Nanatsumori thèm cặc , câu nói của Chu Hồng Kỳ mà làm cho tay chân hắn lạnh buốt. Trong lòng Vương Nhất đang nghĩ, Đi sửa điện chén luôn em hàng xóm Riri Nanatsumori mông đẹp Chu Hồng Kỳ rất khó có thể nắm giữ lấy, mới vừa nhiệt tình nóng bỏng như lửa, thoáng cái đã vô tình cự tuyệt, khiến cho hắn rất vất vả nhưng vẫn phải nghe lời chấm dứt động tác của mình, xem ra khá giống như là câu nói “Là của ngươi cuối cùng cũng là của ngươi, nếu không là của ngươi, dù ngươi mọi cách chiếm đoạt như thế nào thì cũng đều là sẽ vô dụng mà thôi”, thì ra là duyên phận cũng phải có lúc chờ đợi