Tag: SSIS-983

Chuốc thuốc ngủ rồi địt chị gái vợ Mei Washio mông đẹp

Chuốc thuốc ngủ rồi địt chị gái vợ Mei Washio mông đẹp , giờ không mệt lắm, chưa muốn nghỉ ngơi ngay, Nửa đêm lén lút địt chị gái vợ Mei Washio ngọt nước giờ muốn đi chơi một chút. Dara hỏi cô muốn đi đâu thì cô mắc cỡ đáp là “tắm biển”. Cả hai dĩ nhiên chiều ý của cô, lại dẫn Phương quay ra biển. Lúc này khác với buổi chiều còn ánh nắng, xung quanh tối mịt tối hù không còn ai có thể nhìn thấy từ xa nên Phương không lo lắng lắm. Cô vẫn chỉ khoác hờ cái khăn krama đó quanh mình thôi rồi đi theo hai anh em chứ không mặc gì thêm nữa. Buổi tối nước lên biển có lên đôi chút làm ngập nước nên Phương không