Tag: Yuna Kitano

Chén em thư ký nóng bỏng đã có chồng cực phê

Chén em thư ký nóng bỏng đã có chồng cực phê, Giám đốc Công ty để bàn về hợp đồng mới. Hợp đồng mới dù các đãi ngộ có tăng lên, nhưng phụ lục hợp hợp đồng mới là cái mà tôi hứng thú. Đó là hợp đồng tham gia một dự án tự hành của một hãng ô tô, Chén em thư ký nóng bỏng đã có chồng cực phê dù vị trí của tôi chỉ là coordinate, không phải functional. Đây là một dự án đã được triển khai hai năm và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện on – site, công việc được thực hiện tại cơ sở nghiên cứu của hãng, dự án này không phải là.