Thiếu thốn tình dục vợ cho ông chủ địt, Cầm con cặc vẫn còn đọng nước nhờn, Long để đúng cái lỗ mà ấn mạnh vào bên trong. Lồn Linh bây giờ cũng đã khá rộng nên Long ôm cái eo cô địt mạnh một cái cho con cặc ngập lút vào sâu bên trong. Linh chúi đầu về phía trước, con cặc ngập lút vào thì Long cứ thế mà địt, Sung sướng cùng em nhân viên đã có chồng những tiếng phành phạch lại vang trong căn phòng. Linh chắc sướng quá, quay lại mà bảo:
– Mạnh lên đi anh! Sao lại nhấp nhẹ thế!