Thỏa mãn cơn nứng cho vợ hàng xóm Saeko Matsushita vú to , phương, một kích không chết ngược lại chính là đang nhắc nhở hắn. Một đạo kiếm thác nước màu đen lập tức mở ra, điên cuồng cuốn tới Phí Hiếu Toàn, hắc kiếm không thể rót vào lực lượng, nhưng mà vô cùng lợi hại, đủ để trảm phá tất cả. Hoa sen năm màu vũ động ở phía sau Chu Hằng, để ngăn cản Nam Cung Nguyệt Dung và Khương Huyền Linh ứng cứu, Mối tình lén lút với chị hàng xóm Saeko Matsushita thiếu thốn Chu Hằng sát ý như nước, người nào dám đánh chủ ý lên thân