Thư ký dùng thân mình mua chuộc sếp trong chuyến công tác, – Mẹ đừng như vậy nữa, Thư ký dùng thân mình mua chuộc sếp trong chuyến công tác đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ hãy thả lỏng người ra đi. Con biết mẹ đang thích mà.