Tới nhà người yêu chơi bị em gái người yêu gạ địt, đến quán bar mà chúng tôi hay tụ tập. Tôi cũng không ngờ mọi người lại đến đông như vậy, gần như không thiếu một ai. Nhìn những gương mặt đã vất cùng tôi trong hơn hai năm qua, cả những gương mặt cùng tôi đỏ mặt tía tai đập bàn cãi nhau, có những gương mặt chỉ cùng tôi nói chuyện khi ăn trưa, Tới nhà người yêu chơi bị em gái người yêu gạ địt hoặc cùng nhảy lên mừng rỡ khi thắng một trận bóng… tôi không khỏi bồi hồi, tôi cũng không biết mình đã cười, đã khóc, đã uống bao nhiêu tối hôm đó. Chỉ biết khi.