Vợ có bầu nên gạ gẫm chén luôn chị gái vợ xua tay nói: – Mấy em đấy gọi em mới này của em bằng sư tổ chứ không phải là sư phụ nữa. Thằng Công nghe thấy thế thì thích lắm hỏi tiếp: – Em này bao tuổi đấy? Trông mặt còn non lắm mà dâm thế á? Thằng Công bảo: – Em đố hai anh đoán được đấy! Tôi quay lại nhìn kỹ Hạnh rồi nói: – Em này thì tầm mười chín chứ mấy! Thằng Lâm nói theo tôi: – Theo anh thì em này tầm mười tám thấp hơn Mạnh đoán một tuổi! Thằng Công uống hết.