Bác sĩ già nứng cặc hiếp dâm nữ y tá Sakura Moko thèm cặc , đã đạt đến Tụ Linh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà hắn chỉ mới vừa vào Tụ Linh Cảnh, không gian đan điền lớn gấp tám lần cũng không thể bù lại! Cái ưu thế này phải cần thời gian tích lũy mới được. – Khoác lác! Chu Hằng lạnh lùng nói, Bắt ở lại tăng ca để địt em nhân viên Sakura Moko vắng chồng đối phương đã tế xuất tuyệt chiêu Xích Diễm Phần Tâm Chưởng của Bạch Ngọc Cốc, mà hắn chỉ dùng tử hỏa mà thôi, còn có kim loại hóa thân, những đại sát chiêu Phi Vân