Cưỡng ép rồi phá trinh bé hàng xóm Moko Sakura lồn múp , một người như Lữ Tố Nga, biết được nàng tiến vào Sơ Phân Cảnh, tức thời cho đòi nàng tới. Vốn muốn lợi dụng nàng giết Chu Hằng, nhưng không ngờ tới lại là một vưu vật xinh đẹp! Hai người nhanh chóng lên giường, làm mấy lần, Liễu Thánh Kiệt lại không nỡ bỏ được, để cho vưu vật như thế cùng chết với Chu Hằng thì có lãng phí quá không? Bởi vậy, Phim sex hiếp dâm bé hàng xóm Moko Sakura thèm cặc kế hoạch của hắn cứ chậm chạp không thi hành. Nhưng cuối