Chán vợ nên gạ tình em đồng nghiệp Aika Yamagishi lồn đẹp , thuyết, mà tiên nhân như vậy bị người ta dùng quyền đầu chặt đứt xương ngực, cuối cùng chết thê thảm ở nơi đây! Núi cao còn có núi cao hơn, cho dù là tồn tại vượt qua đăng thiên lộ cũng không phải bất tử bất diệt. Chu Hằng cẩn thận tìm tòi thi thể một chút, Thanh niên số hưởng và em đồng nghiệp Aika Yamagishi mông to ở gần xương hông phát hiện một quyển sách cùng một tấm lệnh bài. Quyển sách này nguyên vốn giấu ở chỗ ngực bụng, bày bên người, nhưng theo thân