Thanh niên bị cưỡng hiếp bởi nữ giám đốc Honjou Suzu nứng lồn , sao nàng ta có thể đúc được? Chẳng lẽ thiên mệnh sở quy, ý trời đã định?” Lệ Quỷ Hồng Nhã hưng phấn thở hổn hển. “Ngự Quỷ Pháp Tướng là Chí Tôn Pháp Tướng mạnh nhất của Quỷ Tộc, sánh ngang Ngự Thần Pháp Tướng của Thần Tộc.” Vong Quỷ Mặc thành kính thì thào: “Nhưng có một điều kiện, đó là phải lên ngôi Quỷ Hoàng, Phim sex bạo dâm cùng nữ giám đốc Honjou Suzu cuồng dâm tiến vào Tổ Địa của Quỷ Tộc mới biết được phương pháp đúc thành, vậy mà Hoàng Quỷ Nữ đã