Cưa đổ em hàng xóm ở nhà một mình, là họ đưa ra xe và đưa đến đây. – Ah… Lần sau các cô cứ gọi cháu trước, có gì cháu sắp xếp cho, đỡ phải gặp vấn đề. – Uh, cô không nghĩ đến. Nhưng giờ không sao rồi đúng không. Cũng không biết nói chuyện gì,Cưa đổ em hàng xóm ở nhà một mình tôi và cô Hồng tiếp tục im lặng. Đi ngang qua cửa hàng cửa hàng tiện lợi 247, cô Hồng chợt dừng lại. – Cô muốn uống beer. Tôi vào cửa hàng mua mấy lon beer, rồi đưa cho cô một lon và tôi cũng bật một lon. Hai cô cháu.