Nhân viên may mắn làm cho sếp nữ mang bầu ngày hôm qua rồi. Tôi nhoẻn miệng cười đáp lễ nó rồi hỏi lại: – Hì còn vợ mày thì sao? Trẻ hơn vợ tao còn gì! Được mỗi cái thấp hơn với không xinh bằng thôi nhưng có vẻ dâm đãng thì hơn hẳn đấy. Thằng Lâm cười hà hà vỗ đùi cái đét một cái rồi bảo: – Như nhau thôi không biết ai hơn ai kém đâu nhưng tóm lại hai con vợ tao và mày đều dâm cả. Lúc nào lồn cũng đầy nước luôn! Tôi với nó nói chuyện một lúc thì bàn đến chuyện.