Sờ cặp vú to tròn của bạn thân người yêu, tôi nói nhanh. – Tự nhiên, Sờ cặp vú to tròn của bạn thân người yêu lại thấy nhớ em cồn cào. Giọng tôi tự nhiên nghèn nghẹn. Phía bên kia, tôi nghe thấy hơi thở của cô trở lên nặng nề. – Em cũng nhớ anh! Giọng cô nghèn nghẹn. – Hay em sang với anh nhé. – Thôi… chỉ là chợt thấy nhớ em cồn cào. Với lại cũng chỉ có một tuần nữa anh về rồi. Được nghe giọng nói của em, anh cũng thấy đỡ phần nào. Em đang làm gì đấy? – Em đang xem lại báo cáo. Anh đang ở bên ngoài à? –.