Tình một đêm cùng em đồng nghiệp Mary Tachibana nóng bỏng hôm nay về có mặt đông đủ cả nhà để hỏi tội thằng Sơn? Mà như vậy thì cô cũng bị liên lụy chứ có phải mình hắn đâu? Thôi chết rồi! Nếu chuyện đổ bể chắc có nước cắn lưỡi chứ sống làm sao cho hết nhục nhã… Trong đầu lo lắng như vậy nhưng Mỹ Hạnh cũng ngạc nhiên khi thấy Phúc Minh không có biểu hiện gì là ghen tuông hay bực tức. Nó không phải là tâm lý chung của những người bắt ghen. Cả tuần nay anh không đá thúng đụng nia gì tới chuyện.