Thuần phục cái lồn em đồng nghiệp trẻ, cho nó đấy nhưng mồm mép thằng này sợ không kín được, Gã sếp già số hưởng và em nhân viên cuồng dâm ở công ty mà biết chuyện này thì thôi xác định là bán xới. Tôi gật đầu nói chuyện bàn thế sự một chút rồi cả hai lên phòng làm việc. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Thứ năm thì cả công ty có buổi tiệc mừng khánh thành trụ sở mới. Mọi người được dẫn một người thân đi cùng. Hằng thì làm công ty rồi nên hai vợ chồng tôi đi chẳng cần dẫn ai còn thằng Lâm thì dẫn theo vợ. Hằng với Tuyết.