Kế hoạch hấp diêm tập thể vợ hàng xóm Iioka Kanako lồn khít , là chính thê của Tộc Trưởng mới được cấp cho một Vĩnh Hằng Thời Gian và Vĩnh Hằng Không Gian, những huynh đệ tỷ muội khác của hắn hoàn toàn không có. Vậy nên khi nhìn thấy Phá Tắc Thời Gian của Lạc Nam, hắn làm sao không thể thèm thuồng? Ánh mắt tham lam của Thời Phá Vân không thể thoát tầm quan sát của Lạc Nam. “Ngấp nghé Phá Tắc Thời Gian của ta à? Vậy trước tiên ta cướp của ngươi!” Lạc Nam cười gằn một tiếng. Cổ Ngữ – Đoạt triển khai, Hai anh em thay nhau địt vợ hàng xóm Iioka Kanako vắng chồng Hộ Mệnh Thời Gian của Thời Phá Vân đã xuất hiện trong tay